Sản Phẩm được phân phối thông qua hệ thống showroom VinFast và Nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc.